Tania Grace KNUCKEY

Textile Design // Colour Consultation  
 

Waka Waka

Cotton
Silk-screen printing
Fabric dyeing 
Cotton
Sérigraphie sur textile
Teinture


// INFO // INSTA // NEWS